Opcije sajta

Моžete prilagođavati sajt onako kako vi želite, menjati pozadine, boju i stil sajta!

Boja sajta Stil sajta
Pozadina sajta

Формуляр за кандидатстване

X

Пристигане

Shadow

Дати продължителност на лагера

ДНЕВНИЯ ПАКЕТ ВКЛЮЧВА:• 10 пълни пансиона (четири порции на ден)

• процес на тренировки

• Използването на компютри и интернет

• здравна защита (собствена амбулатория, лекар 24 часа)

• спортна екипировка с характеристикичното лого на  лагера

• диплом за участие

• награди и признания

  • 1. термин28.06 - 08.07
  • 2. термин08.07 - 18.07
  • 3. термин18.07 - 28.07
  • 4. термин28.07 - 07.08
  • 5. термин07.08 - 17.08
  • 6. термин17.08 - 27.08
  • Специалист лагер  
Silueta kosarkas