Opcije sajta

Моžete prilagođavati sajt onako kako vi želite, menjati pozadine, boju i stil sajta!

Boja sajta Stil sajta
Pozadina sajta

Forma za prijavu

X

Dolazak

Shadow

Termini trajanja kampa

 

           

      11-DNEVNI ARANŽMAN UKLJUČUJE :


  • 10 punih pansiona (četri obroka na dan)
  • trenažni proces
  • korišćenje kompjutera i interneta
  • zdravstvena zaštita(sopstvena ambulanta,doktor 24 h)
  • sportska oprema sa obeležjima kampa
  • diploma o učešću
  • nagrade i priznanja

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1. smena28.06 - 08.07
  • 2. smena08.07 - 18.07
  • 3. smena18.07 - 28.07
  • 4. smena28.07 - 07.08
  • 5. smena07.08 - 17.08
  • 6. smena17.08 - 27.08
  • Specijalistički kamp  
Silueta kosarkas