Forma za prijavu

X

Plan i program rada

Shadow

Dnevni program rada

20.11 2015. 12:36

07.30 h                   ustajanje

08.00 h                     doručak

09.00h-10.30h      trening ekipa grupa 1. smene

10.30h-12.00h      trening ekipa grupa 2. smene  

13h                         ručak

13.30h-15.00h      odmor (slobodne aktivnosti:basket, šutiranje na koš, internet učionica, odlazak na bazen u pratnji trenera...)

15.30h                    užina

16.00h-17.30h      2. trening 1. smene

17.30h-19.00h      2. trening 2. grupe

19.30h                    večera

20.00h-20.45h      1. i 2. utkmica

20.45h                 utakmica večeri ( NBA najava igrača, reflektori, muzika )

23.00h                  povečerje