Forma za prijavu

X

Selektivni trening na početku kampa

Shadow

Formiranje trenažnih grupa

Prvog dana, po dolasku svih učesnika Maxima kampa, na centralnom terenu okupljaju se svi treneri i igrači. Kordinator smene  u dogovoru sa trenerima proziva igrače po godištima. Svakom godištu se dodeljuje trener koji pristupa realizaciji selektivnog treninga sa grupom koja mu se dodeljuje.. Svaka grupa se sastoji od približno 15 igrača. U slučaju da u određenom godištu ima velik broj polaznika (igrača) formiraće se više grupa  na osnovu pokazanih rezultata. Nakon selektivnog treninga, treneri održavaju sastanak i pažljivo analiziraju učinak svakog pojedinca.

Kordinator smene sastavlja grupe na osnovu pokazanih rezultata i spiskove sa igračima postavljaju na oglasnu tablu. Nakon održavanja pre podnevnih treninga, ako treneri ustanove da se neko od igrača istakao svojim kvalitetom i zalaganjem biće prebačen u kvalitetniju grupu.