Opcije sajta

Моžete prilagođavati sajt onako kako vi želite, menjati pozadine, boju i stil sajta!

Boja sajta Stil sajta
Pozadina sajta

Forma za prijavu

X

U poluvremenu utakmice takmičenje u igri XO

Shadow

15.11.2015. 12:15

Utakmice sa NBA najavom su ono što naši kamperi najviše vole...Na poluvremenu utakmice izabrani igrači se takmiče u veoma interesantnoj igri \"X O \".Po završetku utakmice pobedniku sledi slatka nagrada...